Honitební společenstvo Litohlavy - Klabava pro účely Klubových podzimních zkoušek ohařů umožnilo vykonat zkoušky ve své honitbě. Ředitelem zkoušek byl honitební starosta M. Brada a vrchním rozhodčím St. Uriánek. Sjeli se vůdci se psy z celé republiky - celkem 17 vůdců s plemeny velký munsterlandský ohař, malý munsterlandský ohař a německý ohař dlouhosrstý i krátkosrstý. Ve skupině byl i irský setr, ten však po první disciplíně odstoupil. Nástup a vyhlášení bylo v prostorách u obecní klubovny, samotné zkoušky pak proběhly v honitbě, celkem byla tři stanoviště (2 Klabava - Litohlavy, 1 Ejpovice). Po dobu zahájení, počítání výsledků, vyhlášení výsledků i ukončení hráli myslivečtí trubači pod vedením M. Kalčíka. Pejskové byli zkoušeni ze všech předepsaných disciplín jako je společný hon, vystavení, klid před zvěří srstnatou/pernatou, vlečky, dohledávky, poslušnost, chůze u nohy, nos, aport z vody. O báječný catering a milou společnost se postarala obsluha z místní Hospůdky U Komína.

Eva Slatkovská