Ještě než napadl sníh, stihla firma Suptel zahájit práce na výstavbě vodojemu. A začít se pochopitelně musí příjezdovou komunikací.

Eva Slatkovská