KDY:
KDE:
ZA KOLIK:

TENDENCE ROJENÍ (výtvarná retrospektiva), Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech, výstavní síň v ul. Josefa Knihy 1465. 11. 2019 – 8. 3. 2020

 Slavnostní zahájení výstavy se uskuteční ve čtvrtek 14. 11. 2019 v 16.00 hodin ve výstavní síni v ul. Josefa Knihy 146 Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech a veřejnosti bude přístupná do 8. 3. 2020.

 Autorská výstava PharmDr. Pavla Niebauera (narozen 1958 v Rokycanech, povoláním lékárník, trvale žije v Plzni), představuje retrospektivní kolekci výtvarných prací vytvořených za více než třicet let.

Expozice mapuje jeho tvorbu nejen v časové posloupnosti, ale i z hlediska zvolené výtvarné techniky. Nejstarší perokresby a olejomalby v duchu surrealismu pocházejí z 80. let minulého století, následná tvorba zahrnuje kresbu přírodními pigmenty

a kombinovanou technikou. Zdrojem nové inspirace se po otevření hranic stala práce s různými materiály nasbíranými v přírodě přímořských nebo horských oblastí Evropy. Na přelomu století se autor soustředil na tzv. body art (mužské a ženské akty, vzniklé otiskem na karton) a dále na experimentální postupy s různými materiály (cyklus Milénium). V současnosti převažuje malba akrylem ve větších formátech se symbolickými náměty, práce s automatickým písmem a další pokusy o objevování neformálních výtvarných vyjádření (ilustrace vlastní knihy básní, geometrické obrazce, abstrakce). Vedle dvojrozměrných exponátů budou vystaveny i reliéfní objekty z kovu a dřeva a také textilní techniky (tkaná tapiserie a aradekor).

Nejvýraznější součástí výstavy je představení rozměrnějších užitých a dekorativních objektů (paravány, interiérové doplňky a objekty).

Pestrost autorových výtvarných prací podává divákovi zajímavý přehled o technických postupech práce s různými materiály a mapuje na delším časovém úseku vývoj výtvarné seberealizace a zdroje inspirace v různých životních etapách. V neposlední řadě nabádá návštěvníky k subjektivní obrazotvornosti, vycházející z vlastních životních zkušeností.

 Kurátorka výstavy: Mgr. Hana Wenigová, tel: 778 702 188