KDY:
KDE:
ZA KOLIK:

 pátek 31. 1. 2020 proběhla ve Všenicích v zrekonstruovaném kulturním zařízení valná hromada SDH. Během této schůze se hasiči ohlédli za rokem 2019, jak z pohledu činnosti sboru, tak výjezdové jednotky. Hasiči ve Všenicích disponují 2 zásahovými vozidly, jsou zařazeni do kategorie JPO V a jejich členská základna má nově 24 členů, jelikož na valné hromadě byli přijati 2 noví členové.

Na schůzi byli přítomni také zástupci sborů okrsku č. 5 a OSH Rokycany. Nechyběl ani starosta obce pan Luděk Kuška, který poděkoval hasičům za činnost a popřál jim mnoho úspěchů do dalšího roku. 

Jelikož končilo volební období současnému výboru, byly proto během valné hromady provedeny volby nového výboru. Post starosty obhájil opět pan Jaroslav Hering a náměstka starosty vykonává pan František Benetka. Hospodaření sboru vede pan Michal Hucl, na kterého dohlíží revizor účtu pan Jiří Hájek. Změna v obsazení funkce proběhla u velitele a jednatele. Dosavadního velitele pana Milana Košana nahradil ve funkci Tomáš Benetka a jednatelem sboru se stal nově pan Pavel Souček. O strojní službu se stará strojník pan Jindřich Šperl. Občerstvení pro 45 účastníků valné hromady bylo zajištěno, ke spokojenosti všech, místní hostinskou paní Janou Šperlovou.

Zaslal Tomáš Benetka