Celkem 4 x byli hasiči povoláni ke spolupráci při vykládce ochranných pomůcek v areálu SOZ HZS ČR (Skladovací a opravárenské zařízení Hasičského záchranného sboru České republiky) ve skladu ve Zbiroze.

Ve spolupráci s příslušníky HZS jak ze ŠVZ (Školní a výcvikové zařízení) Zbiroh, tak ze ZÚ (Záchranný útvar) HZS ČR - roty Zbiroh a Hlučín, bylo z nákladních vozidel HZS, která v konvojích zdravotnický materiál dovážela od letadel, jež materiál do České republiky dopravovala z Číny, vyloženo několik tun ochranných pomůcek jako např. rukavic, brýlí, obleků, respirátorů, roušek atd.

JSDH Zbiroh