Vlhkou nemovitost poznáte téměř okamžitě. Uvnitř vlhkem postižené budovy to zapáchá, na stěnách jsou vlhké mapy nebo výkvěty soli. Pokud se na stěnách již tvoří plísně, řasy a mechy, je potřeba zpozornět. Nemovitost v havarijním stavu totiž může vážně ovlivnit zdraví a pohodu obyvatel. Plísně totiž u lidí často vyvolávají alergie a dýchací potíže.

Obnovit funkčnost a estetičnost nemovitosti může být někdy banálním zásahem, jindy se majitelé musí připravit na pořádný vítr v peněžence.

Odstranění plísní ze stěn interiéru:

Zdroj: Youtube

„Nejčastějším problémem rekreačních objektů je v případě vlhkosti stará izolace, pokud tam nějaká byla. Dále pak fakt, že se dešťové vody ze svodů neodvádí dostatečně daleko a vsakují se přímo k základům stavby. Postavit stavbu ve svahu je dalším problémem, který je nutné řešit i s ohledem na srážkovou vodu, neboť se na svahu logicky vytvoří překážka. Umístění objektů na různých prapodivných podmáčených místech je také neduhem českého svépomocného stavitelství,“ říká Otakar Hobza, který pracuje jako stavební dozor v Brně. Při řešení vlhkosti se podle něj musí zjistit všechny příčiny a okolnosti jejího vzniku, aby bylo možné navrhnout vhodná opatření.

Vlhkost stěn se objevuje při špatném technickém stavu domu v důsledku staré, poškozené, chybějící hydroizolace nebo degradace betonu, kdy vlhkost vzlíná do stěn.

Podřezávání vlhkého zdiva:

Zdroj: Youtube

Účelem sanace vlhkého zdiva je výrazně a trvale snížit vlhkost v podzemním a nadzemním zdivu budov a souvisejících konstrukcích a vytvořit podmínky pro dosažení tepelně izolačních vlastností požadovaných pro stavební konstrukce. Oprava vlhkého zdiva má zpravidla podobu komplexního systému oprav kombinujícího přímé a nepřímé hydroizolační zásady.

Nepřímé metody sanace
- drenáž a odvodnění základů
- úprava terénu kolem domu
- vysoušení stěn
- větrání

Přímé metody sanace
- mechanické vkládání hydroizolace (podřezávání stěn)
- chemické napouštění zdiva (injektáž)
- sanační omítky, sanační obklady
- elektroosmóza

Sanace je doménou odborníků

„U starších domů bych byl při podřezávání opatrný, protože to struktura jejich zdí nepovolí. Hrozí totiž, že by někde něco mohlo spadnout. Je to zkrátka velký zásah do konstrukce. Pokud jsou navíc ze smíšeného zdiva s kamenem, nebo celokamenné, pak se do nich nedají ani narážet plechy. Kámen a starší objekty je lepší sanovat injektáží. Ta má ještě jednu výhodu. Kromě odvlhčení také zpevní materiál zdiva,“ upřesňuje vhodnost metody Daniel Tomáščák, technik v oboru sanací.

Polyuretanová pěna se vyznačuje odolností vůči teplotě, trvanlivostí a dobrými zvukově izolačními vlastnostmi.
Na chatě i chalupě je možné ušetřit až 90 procent. Jen se musí vědět jak

Vyřešit vlhkost v nemovitosti svépomocí příliš nejde. Můžete si zkontrolovat okapy, aby jimi neteklo na stěny nebo základy, vyspádujete okolní terén, větrejte a sušte.

Pokud nepomohou tyto základní metody, bude čas objednat odborníka. Dobrá firma vám vlhkost změří bezplatně a podle toho navrhne řešení přímo šité pro vaši chalupu či chatu.