Sportovně technická komise okresního fotbalového svazu má jasno. Připravila termínovou listinu (schválili ji výkonný výbor) a pokud to situace dovolí, začnou se muži i žáci prát o body v březnu.

ODLOŽENÁ UTKÁNÍ

Nejprve přijdou na řadu dohrávky soutěží z nedokončené podzimní fáze.

Přebor mužů: zápasy Strašice – Radnice B, Těškov – Sokol Dobřív a Cheznovice – Hrádek jsou naplánované na sobotu 6. března se shodným výkopem ve 14.30.

Přebor starších žáků: jižanské derby Hrádek – Příkosice se uskuteční rovněž 6. března, ale už v 10 hodin.

TERMÍNOVÁ LISTINA

Jízdní řád jara 2021 předpokládá nejprve sehrání zbývajících podzimních kol. Pokud by se podařilo dokončit alespoň polovinu soutěžního ročníku, lze totiž uplatnit postupy nebo sestupy v jednotlivých skupinách.

Přebor mužů: start 13. a 14. března 9. kolem. Týden na to kolo desáté a první část má vrcholit v závěru března.

Od úvodního dubnového víkendu následují odvety a konec sezony 12. června.

Soutěž mužů: deset účastníků a začátek posunut na 27. a 28. března (9. kolo).

Přebor starších žáků: od 13. března s tím, že při čtyřkolovém systému jsou navržena čtyři kola ve všedních dnech (1. dubna, 14. dubna, 12. května a 2. června).

Přebor mladších žáků: benjamínci také mají výkop 13. a 14. března.

Hlášenky v IS budou otevřené do konce ledna!

STOR poradí, jak na dotaci provozu a údržby

Rokycansko – Předseda Sportovní a tělovýchovné organizace Rokycanska (STOR) Jiří Sýkora rozeslal do pobočných spolků významný dokument. Subjekt, který je součástí České unie sportu (ČUS) pomůže s vyplnění formulářů pro dotaci s názvem Provoz a údržba.

Je určen pro provozovatele sportovních zařízení (nelze za něho považovat tělovýchovnou jednotu nebo sportovní klub, která si pouze najímá např. tělocvičnu). Žadatel musí být provozovatelem soustavně, a to minimálně od 1. ledna 2020. Předmětem jeho činnosti musí být činnost v oblasti sportu nebo turistiky.

Dotaci lze využít na provoz a údržbu sportoviště. Tedy pouze nemovitého majetku (pozemky a budovy).

Údržbou se pro potřeby výzvy rozumí soustavná činnost, kterou se zpomaluje fyzické opotřebení (např. nátěr, malba). Předchází se poruchám a odstraňují se drobnější závady. Lze sem zahrnout i opravy, kterými se odstraní částečné fyzické opotřebení či poškození (např. u starého plotu vyměnit pouze chybějící plaňky, ale nelze z dotace udělat celý nový plot). Je zde kladen důraz na slovo částečné!

Způsobilé a nezpůsobilé náklady najdou žadatelé ve výzvě. Ohledně spotřebního materiálu, co lze a nelze uplatnit, bude podle Národní sportovní agentury (NSA) upřesněno v otázkách a odpovědích u této výzvy na stránkách NSA.

Sportovní areál lze považovat za jedno sportoviště. Musí být ale řádně zapsáno v rejstříku včetně čísel pozemků a všech ostatních náležitostí (není třeba rozepisovat po jednotlivých hřištích).

Při stanovení částky uplatněných provozních nákladů vychází žadatel z nákladů na jednotlivá sportoviště z roku 2019. V případě, že provozuje sportoviště až od roku 2020, je nutné vzít náklady za měsíc za řádný provoz a vynásobit dvanácti. Tím se získá částku za rok. Doložená tabulka rozdělení nákladů a jejich výše není strukturou ani částkou závazná. Může se ve vyúčtování lišit!

Přímo ve výzvě není uvedeno: žadatel musí jako přílohu žádosti doplnit právní titul k provozu (nájemní smlouvu, výpis z katastru nemovitostí – stačí stažený z internetu)!

Zde přístup k výzvě:

https://agenturasport.cz/wp-content/uploads/2020/11/Vyzva_8_2020_PaU_2021_ve-zneni-dodatku-c.-2.pdf

Manuál:

https://agenturasport.cz/wp-content/uploads/2020/12/Navod-na-vyplneni-weboveho-formulare-Provoz-a-udrzba.pdf