Dnes odpoledne mají například sraz divizní Rokycany a pokud vše klapne, mohly by se proběhnout už o víkendu při derby v Mýtě. Oba naši zástupci v republikové soutěži jsou totiž účastníky bleskově sjednané jarní ligy za účasti osmi družstev.

Generální sekretář FAČR Jan Pauly rozeslal do klubů upravené desatero, aby byla realizovaná všechna opatření a doporučení.

1. Na sportovišti se musí nacházet ve stejném čase nejvýše 100 osob (včetně případných diváků).

2. Ve skupině 100 osob je možné trénovat a hrát přátelská a nemistrovská utkání. :Přátelská a nemistrovská utkání se nezadávají do IS (nejde o mistrovský zápas), tudíž odměna rozhodčího není ani v této době hrazena FAČR.

3. Zachovávejte vzdálenost mezi hráči a ostatními nejméně dva metry.

4. Trénovat a hrát ve skupině 100 osob lze bez distanční vzdálenosti = bez udržování vzdálenosti 2 metrů.

5. Hráči v době tréninku nebo zápasu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest.

6. Rozhodčí nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest, musejí ovšem dbát zvýšené opatrnosti při používání veškerých pomůcek spojených s výkonem jejich profese.

7. Na sportovišti je k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou.

8. Nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, tj. zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, a to ani rozhodčími.

9. Při používání toalet je nutné zabezpečit režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; kromě možnosti dezinfekce rukou je nutné zabezpečit dezinfekci míst, kterých se běžně dotýkají ruce.

10. Dezinfekci pomůcek provádějte vždy po skončení tréninku nebo utkání.