Dějištěm bude trávník Primalexu a pro hostující Slavoj tak začíná opět bohatá sezona! Podívá se na Berounsko (Osek, Komárov), k hlavnímu městu (Zbraslav, Hostivař), možná do Žichovic na Klatovsku a v plánu nechybí domácí pouťový turnaj na sklonku července. Pozvané jsou na něj i Strašice.