Nesehraná utkání plus odložená střetnutí podzimní části budou sehrána v jarní části soutěžního ročníku 2020/2021.

Do 15. 1. 2021 zveřejní STK termínovou listinu v návaznosti na termínovou listinu PKFS pro jarní část plus nesehraná utkání z podzimní části soutěžního ročníku 2020/2021.

STK OFS žádá kluby, aby do zahájení soutěží nezadávaly do informačního systému nové dohody o náhradních termínech.

VV:

Aktualizovaná pravidla pro regionální fotbal k 21. 10. 2020

V návaznosti na mimořádná opatření Vlády České republiky ze dne 21. října upřesňujeme pravidla konání fotbalových utkání a fotbalových aktivit vůbec:

V období od 22. října 2020 včetně do 3. listopadu 2020 do 23:59 úplný zákaz fotbalových aktivit.

Oznámení VV PKFS:

Na základě odstoupení předsedy VV PKFS Romana Berbra, oznamuje výkonný výbor, že do Valné hromady je vedením PKFS pověřen stávající místopředseda pan Zdeněk Bartošek.