„Jarní část minulé sezony nebyla špatná. Až v závěru se jeden z našich členů postaral o černou tečku, když přemluvil kolegu, aby neuvedl dvě červené karty do zápisu. Lež má ale krátké nohy,“ konstatoval při hodnocení předseda komise Stanislav Komínek.

Další problém se týkal nejednotného cestovného ke společným zápasům do Zbiroha a Kařeza. Ani nedávno zařazení arbitři se nemohou pyšnit přesným popisem při udělení červených karet. Ohlédnutí však nebylo jen kritické. Podařilo se většinu zápasů přeboru mužů obsadit třemi rozhodčími a kluby tento krok akceptují, i když jim přinesl zvýšené náklady.

Další část schůzky se týkala úprav pravidel. Účastníci si zakoupili nejnovější výtisk tohoto dokumentu a dozvěděli se například , že opět budou při nedovoleném vstupu na hrací plochua následném přestupku uděleny dva osobní tresty. Změnypostihly i pravidla o pokutovém kopu nebo vhazování.

Komínek pak vyložil aktérům vyplňování zápisu, seznámil je se zvýšenými odměnami (v přeboru dospělých 300 Kč pro hlavního, 200 korun pro asistenty, v OS mužů 250 kč pro HR, atd.). Hovořil rovněž o způsobu obsazování v ročníku 2007/08, který začne za pět dní.