DKHráč Primalexu Břasy Roman Nový – DK upouští od trestu (podle Rozpisu soutěží OFS).

Na základě zjištění STK, týkajícího se utkání OP žáků Hrádek–Mýto (neoprávněný start dvou domácích hráčů Veselého a Gajdzici) trestá DK vedoucího mužstva Hrádku Tomáše Vondráška zákazem výkonu funkce vedoucího družstva žáků na tři měsíce – do 30. listopadu 2007.

DK trestá důtkou hráče FK Volduchy Milana Plundricha.

STKSportovně technická komise shválila výsledky 2. kola OP a OS mužů, 14. kola OS dospělých a prvního kola OP žáků s výjimkou střetnutí Hrádek–Mýto. Vyhlašuje kontumační výsledek 3:0 ve prospěch Slavoje Mýto a přiznává tomuto celku tři body. Důvodem je neoprávněný start dvou hráčů TJ Hrádek (Veselý, Gajdzica).

Zároveň STK uděluje oddílu TJ Hrádek pokutu 200 Kč.
STK souhlasí se změnou termínu zápasu OS mužů Cheznovice B–Líšná na sobotu 8. 9. od 17 hodin.
STK souhlasí se změnou termínu utkání ligy starých gard FC Rokycany–Mirošov na čtvrtek 27. září od 17.30 hodin.
STK souhlasí se změnou zápasu OP žáků Slavoj Mýto–Cheznovice na středu 12. 9. od 17 hodin.
STK souhlasí se startem hráčů ročník 1992 za tato družstva žáků (bez nároku na postup)
Raková – Pavel Procházka, Petr Vohár, Miroslav Fiala.
FC Cheznovice – Josef Moulis, Robin Balej.

Všechna družstva, která mají schválenou výjimku, předloží před utkáním k zápisu o utkání registrační průkazy a potvrzení STK! Pokud ho nebudou mít k dispozici, rozhodčí tyto hráče r. 1992 nepřipustí ke hře.

STK schválila doplnění soupisky starých gard FC Mirošov.

STK souhlasí se startem dvou hráčů FC Mirošov, ročník 1998 (Milan Nosek a Štěpán Hanzlík) za mladší přípravku tohoto klubu.

KR
KR vzala na vědomí omluvu RO Stanislava Komínka ze zdravotních důvodů.
KR upozorňuje RO Kodýtka na včasné zasílání zápisu.
KR vyhodnotila zápisy o utkání – RO Lisý neměl podepsány hospodářské náležitosti, jinak bez chyb.

VV OFSVýkonný výbor vzal na vědomí písemnou rezignaci Stanislava Komínka na funkce člena VV a předsedy komise rozhodčích.
VV OFS pověřil vedením KR Jaroslava Klímu.
VV OFS žádá oddíly o neprodlené nahlášení vhodných uchazečů k zajištění činnosti odborných komisí!
VVOFS sděluje klubům, že do sídla svazu byly doručeny nové Soubory předpisů. Zástupci oddílů si je mohou vyzvednout u sekretáře Miroslava Jedličky.