Ve výkonném výboru PKFS budou nadále fungovat Martin Drobný (lze předpokládat, že opět jako šéf STK) a Václav Havránek (disciplinární komise). V odvolací a revizní komisi zasedne Pavel Grimm. Pozici předsedy svazu obhájil Roman Berbr. Protikandidáta neměl a ruku pro něho zvedlo všech sedmdesát zástupců klubů a OFS. Za čtyři roky se pod jeho vedením podařilo realizovat množství zajímavých projektů - jak sportovních, tak ekonomických. Připomeňme zřízení registračního úseku v Plzni, přímé televizní přenosty z přeboru mužů a ze společenské sféry ples PKFS (1. března už bude desátý) nebo setkání trenérů s Pavlem Vrbou. Na konci loňského roku měl svaz na kontě téměř čtyři a půl milionu korun.