Rokycansko – Členové odborných komisí okresního fotbalového svazu jednali ve středu. Zde jsou oficiální informace pro kluby.


DK

  • Disciplinární komise potrestala nepodmíněným zastavením činnosti v délce dvou let Jakuba Slezáka (Primalex Břasy) od 13. 10. 2011 do 12. 10. 2013.

Dále DK udělila pokutu ve výši 10 tisíc Kč kolektivu SK Primalex Břasy za inzultaci rozhodčího při utkání OS mužů Lhota pod Radčem–Břasy B dle DŘ, příloha 2, čl. 1/d
Pokuta je splatná do 15 dnů ode dne doručení (viz dnešní vydání Rokycanského deníku). Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do sedmi dnů.

  •  DK upustila od potrestání hráče FK Volduchy Patrika Matyse – dle RS OFS.
  • DK neprojednala žádost o prominutí zbytku trestu hráče Břas Jana Lukáče (nezasláno na předepsaném formuláři).
  • DK konstatovala, že v 7. kole OP žáků byly uděleny 3 ŽK, v OP dorostu 1 ČK a 7 ŽK, v OS mužů osm ŽK a v OP mužů devět ŽK.

STK

  • Sportovně technická komise schválila výsledky minulého kola soutěží mužů a mládeže .
  • STK vyhlásila kontumační výsledek 3:0 ve prospěch Lhoty pod Radčem z nedohraného utkání 6. kola OS mužů proti Primalexu Břasy B. Dále přiznává oddílu Lhoty tři body.