„Zastoupený tu bude každý klub okresu, který má v soutěžích řízených svazem své mužstvo. Může vyslat pouze jednoho zástupce ze statutárních orgánů oddílu, který bude mít na valné hromadě hlasovací právo,“ upřesňuje podmínky účasti předseda OFS Rokycany Václav Havránek.

Nejdůležitějšími body programu valné hromady budou po volbě předsedajícího a schválení mandátové i návrhové komise zpráva předsedy OFS, informace revizní komise a přijaté usnesení. Prostor bude vyhrazen i pro diskusi.