Komuniké 01/2021 z jednání VV OFS Rokycany

Přítomni: Havránek, Kotnauer, Bezděk, Šíša, Moulis

1) Zhodnocení valné hromady OFS

Členové výkonného výboru OFS pozitivně hodnotí přístup zástupců 18 klubů, kandidátů do volených funkcí i hostů. Všichni splnili požadované podmínky (negativní test, rozestupy, atd.).

Absenci čtyř klubů se s ohledem na epidemiologickou situaci členové VV rozhodli nepostihovat pokutou dle RS 2020/2021.

OFS zajistí přenos požadovaných dokumentů směrem k FAČR:

zodpovídají Havránek, Vildmon.

2) Složení odborných komisí OFS

Volba místopředsedy OFS: zvolen byl Josef Kotnauer (čtyřmi hlasy, jeden člen VV se zdržel).

Odborné komise

STK – Josef Kotnauer, Zdeněk Bezděk

DK – Václav Moulis, Jiří Šíša

KR – Martin Havránek (bude pozvaný na příští zasedání, kde seznámí členy VV se svojí vizí vzdělávání rozhodčích a náboru nových sudích).

3) Komunikace OFS s oddíly

Sídlem OFS Rokycany je objekt Sportovní a tělovýchovné organizace Rokycanska (STOR) v Jiráskově ulici 214 – proti hlavní poště v Rokycanech.

Oficiální e-mail OFS: nově ofsrokycany@seznam.cz

4) Různé

Startovné: VV OFS oznamuje klubům, že pro sezonu 2021/2022 upouští od úhrady startovného v kategoriích mužů a žákovských soutěží.

Amnestie: výkonný výbor OFS schválil na podnět DK omilostnění dosud potrestaných hráčů v rámci působnosti OFS Rokycany.

Příští jednání VV OFS: uskuteční se ve středu 14. dubna od 16.30 hodin v sídle OFS.