Fanoušci věrně klikají pro své hvězdy a nejlépe je na tom rozvětvený tým Volduch. S podporou Vladimíra Žáka, který měl odpoledne na kontě 42 procent hlasů. Druhý je zatím Lukáš Krajdl z Příkosic (31 procent) a následuje devítka dalších hvězd zeleného trávníku!

Fotbalisté musí hradit členství

Rokycansko – Termín pro uhrazení členských příspěvků je pro členy Fotbalové asociace České republiky (FAČR) stanoven na letošek do 15. dubna. Lhůta se ale prodlužuje do 30. 4. s ohledem na situaci v souvislosti s pandemií koronaviru. Konečné datum je závazné pro všechny, kteří chtějí pod křídly FAČR nadále působit. Vyskytly se totiž námitky, že soutěže byly násilně přerušené. Loni nedokončené a také nyní problematické. Ale přesto základna musí své závazky vůči FAČR splnit!

Tenisové kurty v Rokycanech
Rokycanští tenisté marně vyhlížejí halu