Galerie: Obyvatelé DSS Liblín vyrazili v maskách po městě