Galerie: Sochy jsou v parku rozmístěné v ideových celcích a znázorňují vesměs mytologické bytosti a alegorie.