Za tuto návštěvu můžeme být vděční více než dvacetiletému přátelství se Základní uměleckou školou v Rokycanech. „Je to orchestr složený ze žesťových a bicích nástrojů. Ve svém repertoáru má zejména úpravy klasiky nebo speciálních kompozic, které pro něj byly složeny," prozradil o návštěvě ředitel ZUŠ Klasna.

Příjezd je naplánován na pátek 21. března a seskupení zde bude celý víkend až do nedělního odjezdu. „Byli jsme požádání o zprostředkování jarního pobytu, na kterém by orchestr mohl nastudovat nový koncertní program. Rádi jsme samozřejmě souhlasili," doplnil o vzniku akce Klasna. „V závěru soustředění, tedy v neděli, by pak mělo dojít na předvedení toho, co orchestr nastudoval. Nebo alespoň části, která se vejde do hodinového bloku. Nedělní matiné začne v jedenáct hodin," upřesnil závěr návštěvy Klasna.

To ale není to jediné, čím ve škole žijí. Velká akce na ně čeká už zanedlouho. Odlet do Ameriky, na který v současné době shánějí prostředky. „Musíme poděkovat za rodiče a jejich ochotu se na tomto podílet. Z jejich kapes jdou téměř dvě třetiny nákladů na cestu. Zbytek chceme pokrýt ze sponzorských darů. Věříme, že se nám to povede. Je to velká příležitost. Z celé České republiky jsme jediní, kdo byli na festival do zámoří vybráni a kdo bude naši zem reprezentovat," doplnil plány Klasna.

Ve škole tak nyní domlouvají s konzulátem a spolky organizaci své návštěvy a další program. Ten by rádi, mimo koncertování, zpříjemnili i návštěvou slavné Torontské věže nebo Niagarských vodopádů. „Cestování po Evropě není problém. To za ta léta už umíme. Amerika je ale jiná. Tam například tolik nefungují autobusoví dopravci. Proto chceme využít co nejvíce zkušenosti místních," dokončil Klasna.

Ze čtvrtečního vydání Rokycanského deníku.