Malířka z Karlových Varů, která má za sebou desítky autorských expozic i kolektivních výstav. Je ostatně dcerou renomovaného malíře Jana Samce. Nyní zamířila se čtyřiceti díly do našeho okresního města. Přesněji do sídla společnosti S+H, kam vernisáž přilákala desítky návštěvníků.

„Varvara je vyzrálá umělkyně. Otevřený, přímý člověk, který miluje přírodu, pohyb, poznávání nových lidí, krajin a situací. Kromě času ve svém ateliéru se profesionálně věnuje komunitnímu výtvarnému životu Karlových Varů a regionu," připomněla v průvodním slově Helena Fenclová.

Divišové původně architektce se atmosféra ve firemní síni zamlouvala: „Ještě se mi nestalo, aby s instalací krajinných obrazů nebo plastik pomáhali majitelé společnosti. V tomto případě otec a syn Horejšové." Pokud jde o zmíněnou Skandinávii, je paní Varvara jedním z tuzemských zástupců v rámci projektu Inspirace krajinou galerie v Klenové a muzea ve finském Savolinne.