Sbory gymnázia Unique, mladší i starší, se v rámci Noci kostelů představily na dvou místech. Starší potěšil v rokycanském chrámu Panny Marie Sněžné a úspěch byl veliký. Mladší se zase prezentoval v kostele Českobratrské církve evangelické. Připomeňme, že ještě s širším repertoárem se obě tělesa pochlubila při velkém koncertu v sokolovně, který nynější vystoupení o něco předešel.. Při všech zmíněných akcích sbory potěšily nejen příjemným zpěvem, ale i ´nakažlivým´ zaujetím a radostí. Kromě zpěváků v sokolovně navíc překvapili i instrumentalisté a tanečníci.

Unique ale reprezentuje i mimo své město. Zastupoval Plzeňský kraj například na celostátní přehlídce pěveckých sborů středních škol a letos už dvakrát koncertoval také v Německu.