Odpolední i večerní vystoupení bylo rozděleno na dvě části. „V čase adventním je první díl se čtrnácti sekvencemi. Stejná porce je přichystána i po přestávce. Cestou do Betléma je vlastně průřez od Štědrého dne až po Tříkrálové zakončení,“ uvedla Jana Frűhaufová, představující stařenu.

Diváci v zaplněném sále odměňovali účinkující mohutným potleskem. Především benjamínci okouzlovali svojí bezprostředností. Vrcholem byl společný zpěv písně Narodil se Kristus Pán.

Pro nositele lidových tradic je hektický i začátek roku 2008. Staročeský bál se uskuteční hned 25. ledna. Šestnáctý únorový den následuje pořad O dudách a dudácích v muzeu a na sklonku března soutěž v přednesu lidových písní (sál ZUŠ).