Kromě zmíněného impulsu je k tomu vedla hlavně dvě lákadla. Tím prvním byl koncert skupiny King Swing a druhým nabídka komentované prohlídky kostela Nejsvětější Trojice a výklad týkající se městem zrenovovaných staveb Fitzovy hrobky, někdejší márnice a také významných náhrobků.

Povídání se ujala Jana Cinkeová z odboru kultury Městského úřadu v Rokycanech a zájemců o poznání dědictví zanechaného předky bylo tolik, že například zaplnili celý kostel. O něm zajímavě promluvil farář David Dudáš, ale čas neúprosně letěl a na slíbené dotazy už ani nezbyl čas. V horní části parku, u fontány, se totiž další seskupení posluchačů už nemohlo dočkat začátku koncertu.

Obě party účastníků akce se konečně spojily a vystoupení, která nachystalo města spolu s agenturou LH, mohlo začít. Leckteří posluchači se prozíravě vybavili i dekami a volili komfort posezení v trávě. Akce tím tak nějak nabyla i na útulnosti. Desítky připravených židlí ovšem ani přes zmíněné řešení zdaleka nestačily i chladivé stupně kříže byly lidmi zaplněné. Hlavní protagonisté Milan Benedikt Karpíšek, jeho bratr Tomáš a Jindřich Marek si přízeň publika vydobyli hned přednesením prvních tónů. Jednak měli na repertoáru skladby velikánů zlaté éry jazzu a swingu, navíc se však s nimi popasovali výborně. Potlesk za sóla bouřil mnohokrát i během přednesu skladby a příjemně chraptivý zvuk Milanova hlasu zážitek umocňoval. Těžko věřit, že šéf ansámblu se namísto muzice nejdřív věnoval studiu Matematicko-fyzikální fakulty, takže se dal očekávat úplně jiný směr jeho životní dráhy. Z okresu sice nepochází, ale zajímavé je i to, že patří mezi absolventy rokycanského gymnázia. „Když bylo potřeba při matice, fyzice či chemii hledat řešení, vždycky to zbylo na Karpíška," sdělila Deníku s úsměvem organizátorka akce Lenka Hebertová. „Pokaždé se mi tu dobře hraje," zareagoval na dotaz šéf King Swingu. „Tenhle park je příjemný. I když z dob, kdy jsme chodili doprovázet holky na vlak a randili, si ho pamatuju trochu jinak," zažertoval. Možná i vzhledem k zaujetí ´kapelníka´ pro město zaznělo víc skladeb, než posluchači o-čekávali. Koncert ale přece jen dospěl k závěru. S přítomnými se trio loučilo vzhledem k místu přímo stylově sklad- bou Svatí pochodují. Účastníkům se však ani potom nechtělo rozejít. Za jiným žán-rem muziky a setkáním s kapelou ze Strašic se mohou do parku zase vypravit 24. 8., kdy zahraje Pohodovka.