„Zvažovali jsme, že bychom vrátili některé zapůjčené obrazy, odpadlo by tak placení za ně," sdělil starosta Vladimír Šmolík, zatímco svolaná komise díla posuzovala. „Uvědomili jsme si, že po úřadě máme ještě nějaké pěkné obrazy místních autorů. Když byl naposledy u mě v kanceláři Miroslav Kozlík, podivil se, že pohled na Spilku, který jsem i s místností podědila, maloval pro obřadní síň. Původní záměr mu teď dodatečně splníme," uvedla místostarostka Marie Hlávková. V současnosti už tři Kozlíkova díla u vstupu do síně visí, nyní je dvě další, včetně zmiňovaného, doplní. Na protější straně jim nově budou dělat společnost dvě plátna Olgy Runtové.