„Obrázek může být provedený libovolnou technikou, ale na formátu maximálně A5,“ sdělila Zdeňka Janská. Doplnila, že soutěž je tentokráte určena pro jednotlivce, ne pro skupiny, jak tomu bylo v předchozích letech.

Každý soutěžící musí na zadní stranu svého obrázku napsat jméno, dále školu (případně školku) a uvést telefon na svého zákonného zástupce.
Příspěvky do soutěže je třeba zaslat na adresu muzea, anebo osobně předat průvodkyni, nejpozději do 3. 4. 2009.

Následně budou práce posuzovány porotou v těchto věkových kategoriích:
I. – předškolní děti
II. – 1. stupeň ZŠ
III. – 2. stupeň ZŠ a žáci gymnázia do 15 let

Vyhlášení vítězů a předání cen se uskuteční při akci Velikonoce v muzeu, naplánované na Bílou sobotu, to je 11. dubna.

Bližší informace můžete získat na telefonním čísle 371 728 531, anebo na emailové adrese : Janska.muzeumro@ atlas.cz.