Jedná se dušičkovou výstavu v kostele sv. Štěpána, zahájenou už minulou sobotu a pokračující tuto, tedy prvního listopadu. Své práce představuje Jana Haslingerová. Navíc je díky Janě Bělové z Muzea dr. B. Horáka připraven odborný výklad na téma České nebe. Zabývá se světci, Štěpána samozřejmě nevyjímaje. Text bude zájemcům po celý den k dispozici.

„Akci pořádáme, abychom návštěvníkům hřbitova o svátku Dušiček umožnili jednak prohlédnout si interiér nejstarší stavební památky Mýta, ale také dozvědět se něco nového z našeho kulturního dědictví,“ sdělila Marta Skálová.

„Vzhledem k tomu, že jsme připravovali panely na Akademii řemesel, umístíme je prvního v kostele rovněž. Chceme přijíždějícím rodákům připomenout, jak šikovní lidé v Mýtě žijí a co všechno dokáží,“ doplnil místostarosta Jan Auinger.