Přes místo konání se akce řadí do cyklu pořádaného Kruhem přátel hudby a Městským úřadem Rokycany, ve spolupráci s Mezinárodním hudebním festivalem nekonvenční žižkovský podzim.
V chrámu na náměstí Jiřího z Poděbrad tak zazní skladby Wolfganga Amadea Mozarta. Účinkuje Pražský katedrální sbor a orchestr se sólisty, řízený dirigentem Josefem Kšicou.
Koncert začíná přesně
v 19.30 hodin. Odjezd na něj je plánovaný v uvedených sedmnáct hodin od budovy radnice. Návrat je pak vázaný na skončení programu.