Neuvěřitelnou záplavou talentu a pěveckého umu se stala včerejší krajská přehlídka dětských a středoškolských sborů v Rokycanech. Uskutečnila se v sále základní umělecké školy a zúčastnilo se jí úctyhodných osm stovek dětí!

Poměřit dovednost touto formou mělo totiž zájem pětadvacet sborů, a tak od rána do šesté odpolední byla porota vytížená hodnocením. Zasedli v ní známí sbormistři Josef Brabenec z Tachova, Plzeňačka Marie Nováková, Josef Baierl ze Sušice, Karlovarák Jiří Štrunc a coby spolupořadatel delegovaný mi- nisterstvem také zástupkyně organizace ARTAMA Praha.

Rokycany se představily ve velkém, měly v soutěži svého reprezentanta ze ZŠ TGM, devítiletky Čechova a ulice Míru vyslaly do boje dokonce po dvou sborech, stejně se zachovalo gymnázium a ZUŠ delegovala hned čtyři nejmladší Ještěrky, složené z předškoláčků, prváčků a druháků, starší Barvičky, Da Capo a v rámci zápolení středoškoláků Da Capissimo. Dále do dění zasáhly pěvecké týmy z Plzně, Přeštic, Sušice, Klatov, Nepomuka a Domažlic.

Klání zúčastněných dětí bylo rozdělené do čtyř kategorií. Jednak podle věku a potom toho, zda se jednalo o uskupení ze základních nebo uměleckých škol. Středoškolské sbory měly vlastní kategorie.

Pod označením I.A do boje nastupovaly mladší děti ze základních škol. Ve zlatém pásmu se umístily Berušky z Klatov a Jiřičky z Plzně (Gerská 32). Sbor TGM se s dalšími umístil ve stříbrném a v bronzovém se ocitli zpěváčci ZŠ Čechova a Šumíci z ulice Míru. Kategorie II. A byla vyhrazená mladším zástupcům ze ZUŠ a škol s rozšířenou výukou hudební výchovy. Zlatému pásmu vévodí Barvičky ze ZUŠ Rokycany (náhradník postupu do celostátní soutěže) a Sluníčka z 15. ZŠ Plzeň. Ve stříbrném se ocitly rokycanské Ještěrky ze ZUŠ a Minihlásek z Přeštic. Bronzové nebylo vyhlášené.

Vítězem kategorie I. B, vyhrazené starším žákům devítiletek a jejich kolegům z gymnázia, se staly Pomněnky reprezentující Gymnázium Ro- kycany. O stříbrné se s Měčínem dělí Šum ze ZŠ ulice Míru a bronzové z našich sborů získala ZŠ Čechova.

Více přímo v Deníku.