„Pokud měly razítko odeslání v termínu určení, zařadíme je mezi ostatní, z nichž bude vybírat odborná porota,“ informovala Miroslava Šandová, ředitelka Muzea dr. B. Horáka, které je spolu s agenturou AM art hlavním pořadatelem akce.

Přihlásila se více než šedesátka účastníků. Nejvíce – 18 – je jich z republiky. Dále bienále svými díly obeslali výtvarníci ze Slovenska, Gruzie, Řecka, Finska, Bulharska, Estonska, Srbska, Lotyšska, Běloruska, Litvy i Turecka. Své práce na výstavu zaslalo také šest umělců z Egypta a z velvyslanectví projevili zájem, zda by v porotě mohl hostovat i odborník z jejich země.

„Mezi přihlášenými je rovněž několik umělců, kteří se akce účastní pokaždé, například Jiří Poslední nebo Eva Vasdeki z Řecka, která už i zvítězila,“ uvedla za muzeum, kde se bienále odehraje, Zdena Janských. Slavnostní zahájení akce je naplánované na 7. října.