Stůl, osm židlí, čtyři harmoniky, buben a hlavně naražený sud piva s pípou. Osmnáct svátečně oblečených se sešlo na louce mezi Hutnickým (Podmýtským) rybníkem a železnicí v blízkosti Malého můstku. Malý můstek je mezi mostem na Píska a mostem, kterým se jezdilo kolem Hruštičky do Medového Újezda.

Z účastníků zatím známe napravo ležícího Antonína Matouška (narozen 1893). Sedící zprava: 1. harmonikář František Perlík (otec), 3. Karel Hrabák (ročník 1848) pradědeček autora těchto řádek Josefa Berana (narozen roku 1927), 4. Gros. Uprostřed sedící Basl „makáč", který byl velmi pracovitý. Zcela vlevo (8.) harmonikář František Perlík (syn, narozen 1896). Stojící zprava: 3. Alois Sefzig (ročník 1899), 4. František Čada, pokrývač, deštníkář, brusič, příležitostný dělník, který pocházel z Volduch. V Mýtě žil v čp. 55. 7. Josef Jedlička s vojenskou čepicí (nar. 1894), ruský legionář. Z Ruska si přivedl ženu Galinu, společně bydleli v Mýtě čp. 39 (dříve Stará pošta). 7. Jeho bratr Karel Jedlička, který se zúčastnil Rumburské vzpoury, byl uvězněn v Terezíně, kde v roce 1918 zemřel.

Byli bychom rádi, kdyby čtenáři poznali další osoby, nebo doplnili naše údaje. Fotografii nám daroval Alois Sefzig (narozen roku 1923), otec bývalého senátora Luďka Sefziga. Informace o muzikantském rodu Sefzigů nám poskytl Karel Sefzig z čísla 506 písemně.

Josef a Zdeňka Beranovi