„Výsledky pátrání po padlých z rokycanského okresu ukazují počet obětí 1 546," konstatoval Jan Hrabák, kronikář obce Plískov. Přesný počet občanů odvedených z místa není známý. Podle Hrabákova zjištění se ale na Rokycansku řadí k místům s největším počtem obětí. „V průmyslových oblastech byly počty padlých menší proto, že obyvatelstvo muselo zajišťovat válečnou výrobu a bylo zproštěno mobilizace. Kdežto ze zemědělských obcí museli rukovat všichni muži, na něž se vztahovala mobilizační povinnost. Tím se stalo, že některé rodiny musely poslat na frontu všechny schopné muže. Někdy se jí nevrátili a rodiny tak byly zcela zničeny," poukázal Hrabák.

V zázemí zase čím déle válka trvala, tím více se projevoval nedostatek potravin. Byly zavedené lístky, za které se nechaly koupit, ale množství bylo malé. Potraviny se totiž musely posílat za vojskem na frontu a v zázemí, vzhledem k odvedeným, chyběli i lidé na jejich výrobu.

„Po všech utrpení jak na frontě, tak ve městech a vesnicích, rozšířila se dne 28.října 1918 radostná zpráva, že Rakousko Uhersko přijalo všechny podmínky příměří. Mezi nimi byla i ta, že uznává samostatnost Československé- ho státu. To znamená vznik Československé republiky. Zpráva o konci války dávala důvod k oslavám. Méně pro ro- diny, kterým se jejich členové nevrátili z bojů," dodal Hrabák a na základě dokumentů upřesnil: „V rokycanském okrese, v poměru k počtu obyvatel obce, nejvíce padlých bylo ve Zvíkovci. Ze 446 občanů jich zůstalo na frontách 37, což je 8,2 procent," vypočítával. „Plískov měl 241 obyvatel a život jich položilo deset. Tím se, co do počtu padlých, řadí na páté místě v okrese Rokycany, kde činily ztráty 4,1 procent," objasňoval kronikář.

Na počest padlým byl 27. 7. 1922 odhalený pomník. Iniciátorem a sponzorem se stal Vojtěch Fišer. Bydlel v Praze, ale historie jeho rodu je spjatá s číslem popisným 4. Na pom- níku jsou následující jména padlých:

Belšán Josef, narozený 1. 11. 1880, zemřel 11. 10. 1918; Kalina Karel 4 . 9 1892, 8 11. 1914; Karas Vojtěch 17. 4. 1865, 26 . 4 . 1916; Krejčí Adolf 17. 1.1893, 17. 9. 1918; Lisý Karel 24. 5. 1894, 16. 10. 1918; Marek František 30. 3. 1876, 8. 9. 1914; Veverka František 23. 5. 1890, 20. 8. 1918; Veverka František 26. 1. 1897, 15. 12. 1918; Veverka Josef 10. 12. 1893 , 20. 12. 1914; Vinš Josef 30. 11. 1889, 12 . 9 . 1914.

Čest padlým občanům vzdávají Plískovští tím, že pomník postavený na jejich památku, je udržovaný obecním úřadem. (red)