Filmové Babí léto v Mirošově navazuje na pražskou a plzeňskou přehlídku. „Tato akce bude spojená s mediální dílnou, kde si zájemci mohou prohlédnout techniku a sami si vyzkoušet, jak vzniká film v podmínkách takovéto organizace,“ popsala mirošovská knihovnice Eva Švábová. Součástí Ozvěn bude i fotografická výstava prací mentálně postižených tvůrců a obecně prospěšné společnosti z Tábora. „Návštěvníci uvidí při práci pouličního malíře Pekárka, mohou se zúčastnit diskuzí s přítomnými tvůrci a sami ohodnotit kolekce nezávislých filmů,“ dodala Švábová.

Pořádající Medialog, o. s., je nově vzniklé uskupení, volně navazující na studentské aktivity Videoklubu Praha. Ten se například soustředil na témata jako jsou kreativní práce s kamerou i fotoaparátem, konečnou produkci autorských videofilmů a tiskovin, také na prezentaci produktů na festivalech a každoroční organizaci VideoCulture Festu.

Program:9.15 slavnostní zahájení fotografické vernisáže Svět kolem nás
10.10 Vlastní tempo (hledání vlastní identity ve velkoměstě zavede mladého hrdinu ke kytaře)
10.20 Let´s play (v dnešním světě se všichni ženou jen za penězi, slávou a kariérou. Topí se ve stresu a spěchu denodenních zmatků a zvyklostech. A už jen málokdo si vzpomene na věc jako je hra. vždyť život je hra)
10.21 MIŠ –MAŠ (snímek byl natočen jako parodie na filmy: postřižiny, román pro ženy, Tři oříšky pro Popelku, nemocnice na kraji města a Krkonošské pohádky)
10.32 diskuze s diváky, Návraty (symbolické vyprávění je založeno na konfrontaci myšlenek jednotlivých tvůrců a jejich civilního života s představou života minulého)
10.48 Modrovous (film je natočen na námět stejnojmenné starofrancouzské pohádky)
11.30 diskuze s diváky, polední přestávka
12.30 mediální dílna (budou vysvětleny základy scénáře, natáčení a ukázky střihu)
16.35 Nejhorší zážitek Dana Pánka (film je o malém chlapci a jeho prvním setkání s šikanou)
16.50 Steho (idylický pobyt v Bohem zapomenuté divočině se rychle mění v krutý boj o holý život)
17.16 –18.00 diskuze s diváky a závěrečné shrnutí mediální dílny