„Účast asi zvláště kvůli počasí nebyla nad očekávání, ale ti, co přišli, rozhodně nelitovali. Měli možnost setkat se s mentálně postiženými tvůrci vystavených fotografií i filmu Návraty, ve kterém byli tito tvůrci zároveň i herci,“ uvedla knihovnice Eva Švábová.

Za patnáctiminutové symbolické vyprávění, založeném na konfrontaci myšlenek jednotlivých autorů a jejich civilního života s představou života minulého, získala Večernice ocenění za kameru na festivalu Mental Power. „Všechno je autentické – myšlenky i hudba. V tom tkví celé tajemství,“ uvedla Jana Hnilicová, předsedkyně sdružení.

Kromě tohoto filmu mohli návštěvníci shlédnout dalších šest nezávislých snímků a sami je ohodnotit. Organizátoři připravili pro zájemce také mediální dílnu, v níž na pěti stanovištích vysvětlili základy scénáře, natáčení, střihu i kompozice obrazu. Součástí celodenního projektu byla rovněž výstava fotografií Svět kolem nás, která v mirošovské knihovně potrvá do 27. září.

Cílem sdružení Medialog je docílit lepšího poznání a pochopení majoritních i minoritních skupin v rámci občanské společnosti, jejich rozvoje a také celoživotního vzdělávání. Snaží se tyto skupiny naučit základní práci s masovými médiii, zejména s filmem, fotografií, videem a rozvíjet v nich tak tvůrčího ducha a reálný pohled na svět. „Méně píšeme, lépe se vyjadřujeme obrazem. Méně počítáme, lépe vidíme,“ dodala Hnilicová.