Lidová muzika Sluníčko ještě účinkovala v pořadu Muzičky, který byl završením projektu zahájeného v říjnu 2010. Jím provázel novopečený tatínek Zdeněk Vejvoda, patřící k vedení rokycanského týmu a ´souborák´ od dětských střevíčků. „Jemu i všem vystupujícím vedle svého poděkování připojuji i další – od autora a režiséra pořadu,“ tlumočil za organizátory celého pojetí Petr Číhal.

Reakce diváků svědčily o úspěchu. „Ke mně se donesla samá pozitiva,“ doplnil Číhal a konstatoval. „Děkuji tedy za přispění všem z muziky Sluníčko i vedoucím Janě Frühaufové a především pak Zdeňku Vejvodovi. Ač měl z rodinných důvodů poslední dny velmi náročné, přesto přijel a slovem celým pořadem výborně provedl!

O pořad byl ale velký zájem nejen mezi diváky. Pozornost mu věnovala i média. Brněnský štáb České televize ho natáčel do pořadu Folklorika a velkou pozornost mu věnoval i Český rozhlas Brno.
Výsledkem celkového ohlasu je pozvánka k budoucí spolupráci .