Věřící si proto připravili kulturní program, jehož ochutnávku přinášíme.

Oslavy odstartují už dnes, kdy se od osmnácti hodin v kos- tele koná varhanní koncert. Vystoupí zde Jan Esterle (varhany), Marta Neumannová a Hana Pumrová (flétny), kteří přednesou díla od J.S.Bacha, F.Mendelssohna - Bartholdyho, J.J. Quantze a jiných. Den poté se v 17. 30 mohou Rokycanští těšit na divadelní festiválek. Zhlédnou dvě hry, a to od V. Havla Motomorfóza (hraje T.E.S.C.O. Rokycany) a od E. E. Schmitta: Oscar a růžová paní (hraje SUMUS Praha).

Milovníci modernější hud- by se mohou těšit na sedmnáctého listopadu, kdy se před-staví skupiny PPLP a Traband trio.

Vrcholem oslav je nedělní bohoslužba (18.11.), na níž bude kázat synodní senior Joel Ruml. V rámci programu vystoupí i dva pěvecké soubory místní a Nsango Malamu.

Kromě uvedeného probíhá celý týden, vždy od 8 do 16 hodin, výstava z historie i současnosti sboru.