Proč vznikla právě ve Zbiroze? Důvodů je víc, ale jedním z nich je ten, že v něm dlouho žil a tvořil svrchovaný velmistr českých zednářů, jímž nebyl nikdo jiný než světově uznávaný malíř Alfons Mucha. Jemu věnovaný salon je nyní i místem, kde byla výstava nainstalovaná. Expozice představí také předměty, které v celé historii ještě nikdy nebyly veřejně ukázané. Prohlídky se konají denně, od 10 do 17 hodin. V případě zájmu je možné vydat se i na autorskou prohlídku s majitelem zámku Zbiroh Jaroslavem Páchou.

Poodhalí výstava nějaká tajemství?

Historie kořenů, z nichž svobodné zednářství vzniklo a na něž navázalo, je stará jako lidstvo. Odpradávna existovaly skupiny více či méně utajovaných zasvěcenců, kteří se snažili nalézt prostředky, které by člověku umožnily dosáhnout poznání pravdy a hodnot, jež jsou běžným rozumovým uvažováním neuchopitelné. Mezi zednáři je řada významných politiků, ale také umělců, profesorů a vědců, kteří posunuli vědění dál. Je to společenství vzdělaných lidí, kteří se chtějí sdružovat a něco tvořit. Návazností je spousta. Každopádně od templářů přejímají třeba prvky rytířství. Typické pro lóže je i to, že sdružuje lidi původně mnoha vyznání. Své víry se totiž vstupem vzdávají, sjednocuje je pak víra v Boha všehomíra Velkého stvořitele.

Kdo by od expozice očekával prozrazení tajemství o tom, jak se třeba zednáři poznávají, bude zklamaný. Dozví se však, a také uvidí, spoustu jiných zajímavostí. Třeba spatří klenoty různých lóží, jejichž byl Mucha členem či hostem, nebo pro něž je navrhoval. Prohlédnout si lze také certifikát, který Mucha navrhl a uděloval se držitelům nejvyššího 33. ritu zednářské lóže. Vystavujeme i jeho osobní šerpu, kterou sám dostal při dosažení 33. ritu.

Jak to je s českým zednářstvím a Muchou?

Uvádí se, že roku 1741, kdy v Čechách vzplála bitva o trůn a království, Francouzi sem s sebou přinesli i zednářství. Vzniká první lóže u nás. Pokud jde o Muchu, stal se zednářem v roce 1898 v Paříži. Vstoupil do lóže Velký Orient. Zaručil se za něj jeden z umělců. Je známé, že se malíř dlouhodobě zajímal o mystiku, a když ho dotyčný umělec oslovil, nabídku přijal.

Roku 1910 pak jako host vstoupil do lóže Hiram U Tří hvězd, což byla silná rakous-ko-uherská lóže německy mlu-vících zednářů. V té době už pozvolna začíná sílit tlak na jiné uspořádání Evropy. Roku 1918 pak čeští zednáři usilují o ustanovení nové lóže, kterou nazvali Jan Ámos Komenský. Vytvoření ale musí posvětit některá stávající velkolóže. Povedlo se a v roce 1919 do ní bylo ´vneseno světlo´, což je oficiální termín, Velkým Orientem pařížským, kterého byl Mucha členem. Vznikly ale také lóže Národ, Josef Dobrovský, později Bratrství, Pravda vítězí či Bernard Bolsano, jehož členem byl třeba otec prezidenta Havla. Sám Václav Havel nikdy oficiálně členství nepřiznal. (Poz.: Je ale také známo, že když někdo chce být v utajení, nikde se jeho jméno neobjeví). Zajímavé je, že ani prezident Masaryk ne, zato jeho syn Jan Masaryk ano. Zednářem byl třeba i Edvard Beneš, Rašín, Němec, Šámal, Kramář, Štefánik… Vůbec v české politice té doby figuruje spousta zednářů (mimochodem i čelní představitelé Sokola byli zednáři) a je tu velká propojenost na světové lóže. I do umění se tato provázenost přenášela. Důsledkem toho, že Američané například podporovali vytvoření spolku slovanských národů, které by v Evropě byly protiváhou germánských, je třeba Muchova Slovanská epopej namalovaná právě ve zbirožském zámku. U iniciace myšlenky stál i Charles Crane, který byl hlavním poradcem amerického prezidenta Wilsona. Celou epopej pak Američané věnovali Praze.

Alfons Mucha v hierarchii svobodných zednářů hodně postoupil…

V roce 1922 byly české lóže spojené ve velkou národní velkolóži, v jejímž čele stojí grand commander. V hierarchii každé lóže mohou její členové postupovat od nejnižších stupňů k 33. ritu a jeho získáním jim pak připadne titul různých commanderů. Jedním z nich se stal i Mucha. Dostalo se mu ale ještě vyšší pocty, stanul na úplné špici, stal se českým Grand Commanderem svobodných zednářů.

Jak se dařilo českým lóžím?

To vědí pouze jejich členové, ale jisté je, že jejich přínos byl v meziválečném Českoslo-vensku znát. Známé také je, že v předzvěsti války byly v roce 1938 z usnesení velkolóže takzvaně uspané a v roce 1945 do nich bylo znova ´vneseno světlo´. Ovšem už roku 1951 došlo k novému uspání. Přelomový je až rok 1990, kdy byly opět ´probuzené´. Odhaduje se, že českých lóží přežilo asi čtrnáct a další pak vznikaly, a to i moravské.

V Plzeňském kraji má dlouhou tradici lóže Bratrství a Josef Dobrovský. Z nich máme na výstavu zapůjčené některé zajímavosti. Další pak pocházejí hlavně od potomků Alfonse Muchy.