John McCrae (30. listopadu 1872 - 28. ledna 1918) byl kanadský chirurg z Ontaria. Sloužil v průběhu 1. světové války na západní frontě ve Flandrech v dnešní Belgii. Zde byl chirurgem kanadské armády v rámci armád Britského společenství národů. Byl otřesen a citově zasažen utrpením, které musel denně vídat, a proto napsal slavnou báseň V polích flanderských, kterou napsal v roce 1915. Vyjadřuje v ní žal nad zabitými spolubojovníky. Báseň psal pouze pro sebe a zahodil ji. Kolemjdoucí důstojník ji však zvedl a odeslal do Anglie, kde byla vydána 8. prosince 1915 v časopise Punch.

Jeho báseň se stala jedním ze symbolů války a dodnes je připomínána tradicí vlčího máku na paměť padlých a válečných veteránů. Hlavně v Anglii a Francii je každoročně 11. listopadu v Den válečných veteránů zastaven téměř veškerý život a tento den je vzpomínkou na padlé z první světové války. Samotný John McCrae zahynul na pneumonii 28. ledna 1918.

"Na polích ve Flandrech"

Na polích ve Flandrech divoké máky rostou, tam mezi kříži, řada za řadou.
Zde ležíme. Nahoře mezi červánky, je možná slyšet zpívat skřivánky, zde dole kanóny jen svoji píseň řvou.
My už však nevstanem a je to možná zdání, že včera ještě žili jsme a byli milováni.
Teď jenom tiše ležíme na polích flanderských. Náš boj však zase jiní převezmou.
Do vašich rukou dáme my teď svou hořící pochodeň a vy ji neste dál.
Kdyby vám uhasla, vzpomeňte na náš žal, že jsme tu padli zbytečně. Jen máky porostou na polích flanderských.