Pátá muzejní noc v Rokycanech se netýkala jen Muzea dr. Bohuslava Horáka, i když sedmihodinový program tu byl nejpestřejší. Otevřena byla také hvězdárna, městská knihovna a muzeu na demarkační linii. Právě zde byla přichystána noční jízda historických strojů a pro ty mladší stezka odvahy.

Noc kostelů byla další stěžejní akcí a s vyzváněním zvonů přivítal věřící i další zájemce páter Jaroslav Hůlle. V chrámu Panny Marie Sněžné pak zněla středověká hudba, varhanní miniatury a posluchače zaujala Jana Bělová s vyprávěním o stavbě i vybavení této církevní památky. Pozadu nezůstali ani ve Zbiroze a kromě svatostánku sv. Mikuláše zde byla osvícena kaple Nanebevzetí Panny Marie na zámku.