Přijel vyprávět o tajemstvích naší země. Záhadné nálezy, neuvěřitelná fakta, konspirace i historické otazníky poutaly pozornost a byly po přednášce podnětem pro neutuchající dotazy. K akci knihovny se vrátíme podrobněji.