Kromě trhů mají za sebou přípravu dětského dne nebo dalších vzdělávacích akcí.

„Po volbách v roce 2014 jsme se rozhodli splnit slib, který jsme voličům na podzim při kampani dali. Založit společenskou komisi, která by se starala o kulturní a sportovní život v našem městě," konstatovala jedna z členek Zuzana Sazimová. „Tento slib našel podporu napříč zastupitelstvem a rada města rozhodla o zřízení společenské komise usnesením devatenáctého ledna letošního roku," vysvětlila.

„Už od prosince loňského roku jsme v prostorách Klubu důchodců uspořádali výstavu vánočních perníčků zdobených bílkovou polevou. Jako potencionální členové jsme byli tak ´žhaví´ do práce, že jsme se ještě před zřízením společenské komise setkávali doma vždy u jednoho ze členů a plánovali různé akce," sdělila Sazimová.

A že se v Mirošově opravdu společenský život rozběhl, je důkazem výčet pořádaných akcí. „Pátého února proběhla v městské knihovně vernisáž výstavy fotografií Luďka Bouchnera pod názvem Brdské obrázky. Osmnáctého března jsme pak pořádali akci Rozhlédni se. Jednalo se o vzdělávací projekt Nadačního fondu Kolečko v oblasti bezpečnosti v silničním provozu, se zaměřením na děti deseti let v základní a mateřské škole," vyjmenovávala.

Konec března byl pak pro Mirošovské ve znamení prvního ročníku jarních trhů s prodejní velikonoční výstavou a tvořivou dílnou s ukázkou pletení pomlázek. Třicátého dubna následovala akce Pálení čarodějnic se spoustou soutěží pro děti, včetně upálení čarodějnice na zapálené vatře (samozřejmě pod dohledem místních hasičů).

Třetího května byla zahájená výstava prací Lucie Slavíkové, studentky Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara na Západočeské univerzitě v Plzni, 31. května se pak konal Den dětí.

„Rádi bychom v bohatých kulturních akcích pokračovali také v září. Šestadvacátého plánujeme první ročník podzimních trhů. V listopadu Afriku v duši přednášky z cest po Africe spojené s prodejní výstavou fotografií. Ke každé akci je vydávaná takzvaná šablona akce. To je kdo, kdy, jak, náklady, popis uskutečněných akcích," konstatovala.

Společenská komise se schází pravidelně, jednou za měsíc. „Od února jsme měli zatím sedm oficiálních jednání vždy v budově úřadu. Ze strany města máme velikou podporu zejména u starosty Vlastimila Sýkory a jeho zástupce Rostislava Judla. Také ostatní členové nám velmi fandí," uzavřela Sazimová.