Pavilon prvního stupně Základní školy Karla Vokáče zel ve čtvrtek prázdnotou. Postarala se o to tělovýchovně - branná akce, spojená s testováním znalostí. Během dopoledne mohli místní potkávat čtyř až pětičlenné skupinky dětí. Mířily od školy přes Strašice do lesa, po trase vyznačené fáborky. U některých z fáborů byly navíc otázky týkající se školních znalostí. Pro jednotlivé třídy se zadání lišilo, otázky odpovídaly učivu ročníků.

Kromě toho musela každá ze skupinek projít čtyřmi stanovišti, kde plnila úkoly. Šlo o házení šiškami do vymezeného kruhu, poznávání dopravních značek (u prváčků symbolů tvarů), utkání ve skoku do dálky a poznávání zvířat. „Nejtěžší se mi zdálo házení šiškami na cíl a nejvíc jsem se asi těšila na opékání špekáčků, kterým jsme celou akci završili,“ uvedla Andrea Přerovská ze 2. A. „Ani mně se házení šiškami moc nepovedlo,“ přiznala třeťačka Hanina Slaninová, „a nejvíc se mi zamlouvalo běhání po lese. Pořádně jsme se provětrali.“ Naproti nim si páťačka Monika Jandová se šiškami poradila dobře, zato poznávání značek označila za oříšek.

Oganizační zajištění celé akce si tentokrát vzala za své 4. A s učitelkou Alžbětou Kapolkovou a podle závěrečného hodnocení se své role zhostila velmi dobře. Žáci rozmístění po celé trase se museli pořádně otáčet, kontrolovali výsledky, vypouštěli skupinky na trasu… Jeden z nich – Huy Duong – podotkl: „Jak jsme na soutěžící čekali, zpočátku mi byla na stanovišti trochu zima. Pak ale nastal docela forf. Jak jsem spěchal, ještě se mi povedlo zachytit nohou o kořeny a vymáznout se,“ líčil. „Organizačně se to ale dalo zvládnout, bylo dobré, že děti nepodváděly a nehádaly se,“ hodnotil.

Po ukončení soutěže byly za každou třídu sladkými čokoládovými medailemi vyhodnoceny tři nejlepší skupiny. Prvním zavěsili pořadatelé na krk symbolicky tři penízky, druhým dva a členové třetích vítězných hlídek si odnesli po jednom. Na děti ale čekal ještě jiný mls v podobě velikých pozdních borůvek, kterých našly po cestě plno.