Matriční úřad Městského úřadu Rokycany v roce 2010 připravil 79 svatebních obřadů. Z toho se jeden konal na Obecním úřadě v Dobřívě, jeden v Hůrkách, jeden v Oseku a jeden na zahradě v Kamenném Újezdě. Na zahradách v Rokycanech se uskutečnily tři obřady. Rovněž ve třech případech snoubenci uzavřeli manželství před hodnostářem církve, a to v římskokatolickém kostele Panny Marie Sněžné v Rokycanech.

V roce 2010 jsme zaznamenali menší nárůst počtu sňatků oproti roku 2009, kdy jich bylo uzavřeno o osmnáct méně .
Svatby se konají každou lichou sobotu, termíny svatebních obřadů jsou známy na celý rok dopředu. Obřadní síň se nachází přímo v budově městského úřadu a rovněž je možné zde uspořádat i zlatou a diamantovou svatbu. V roce 2010 zde oslavilo šest manželských párů 50 společných let, a ve Volduchách dokonce oslavil jeden pár 60 let společných let.