Hned první kolo – standardní tance skupiny D – znamenaly triumf pro zástupce kraje. Zvítězili Jakub Hablovič a Lenka Fialová (Koloseum Plzeň). Šestí zde byli Čermák s Faustovou ze Sokolova. Ve třídě C získali bronz Tomáš Melka s Hanou Havelkovou (TK Gregoriades Plzeň), kteří navíc v latinskoamerických rytmech obsadili šestou pozici.

Druhá část přitažlivého programu se ve velkém sále sokolovny týkala elity. Konkrétně tříd B, A i M. Devítičlenný sbor porotců pečlivě posuzoval provedení a desítky návštěvníků odměnily výkony většiny dvojic uznalým potleskem. Ve skupině B standard vyhráli Jiří Faltus s Annou Trűbenekrovou (Silueta Praha)a z hlavního města dorazil i nejlepší pár závěrečné soutěže Štěpán Lukeš, Petra Vithová. Ti dominovali i v latinskoamerických tancích skupiny B, zatímco otevřená třída B, A, M vyzněla pro Lukáše Chmelíka a Zuzanu Šťastnou (STK Praha). Zde už se reprezentanti Plzeňského nebo Karlovarského kraje na medailové pozice neprobojovali.