Jde o druhý ze čtyř pořadů, během nichž diváci přispívají svými dary na vybraný charitativní projekt. „Terapeutická komunita, která má na náměstí pronajatu budovu fary, pomáhá mladým lidem s duševním onemocněním k návratu do běžného života. Peníze z adventního koncertu budou použity k rekonstrukci rozpadlé farní stodoly a k vybudování tří dílen pro pracovní terapii. Do října 2011 zde vznikne jedna truhlářská, jedna sklokeramická a jedna textilní dílna,“ uvedla za ěskou asociaci pro psychické zdraví Marcela Mojžíšová.

Dílny umožní klientům terapeutické komunity znovu získat pracovní návyky poničené nemocí, naučit se základům tří uměleckých řemesel a rozvinout tvořivost, která se v psychicky citlivých lidech často skrývá. Dílny bude moci využívat také veřejnost. Terapeutická komunita počítá v budoucnosti s pořádáním různých kurzů pro dospělé i děti (ve spolupráci se základní školou).

Terapeutickou komunitu pro schizofreniky nyní obsadilo dvanáct klientů. Mladých lidí, kteří se vyrovnávají s následky duševního onemocnění. Každodenní život s nimi sdílí pětice terapeutů, kteří je provázejí na cestě k samostatnému životu v osobní i pracovní oblasti.