Povídat začne v sedmnáct hodin a věnovat se bude několika významným, převážně domácím, tiskařským dílům z období vrcholící renesance (okruh melantrišsko-veleslavínský). Kromě obsahové stránky svazků autorka přiblíží i původ knih a způsob jejich zpracování. Všímat si bude také ´vlastního´ života děl a stránek uložených přes 400 let v policích a knihovnách jejich četných majitelů. Příběhy podpoří krása grafické tvorby.