Rozděleny do dvou kategorií, věkově do 5. a potom 9. třídy, se mezi sebou utkaly sbory základních škol s běžnou výukou hudební výchovy. Ve výběrové skupině se, opět ve dvou věkových kategoriích, do zápolení pustily týmy základních uměleckých škol a škol s rozšířenou výukou hudební výchovy. Zvlášní skupinou byli středoškoláci a opět platilo rozdělení na školy zaměřené více na hudební výchovu a nespecializované.
Občas byly rozdíly v podání více patrné, spíše ale dost vyrovnané, a tím práce poroty nelehká.
Protože se soutěžení sborů protáhlo až do osmnácté hodiny, výsledky a podrobnější poznatky k vystoupením zveřejníme až zítra, 31. března.