Akci, kterou pořádá farní sbor Českobratrské církve evangelické Rokycany a město, zahájí 18. hodina v kostele nacházejícím se v rokycanské Jiráskově ulici. Tentokrát je nabídkou varhanní koncert. V rámci něj se představí absolventi Konzervatoře Plzeň a už významní interpreti staré hudby. S programem sestaveným hlavně z barokních děl, ale chybět by neměla ani tvorba autorů moderních, se představí Jan Esterle, varhany, a Marta Neumannová, hoboj plus flétny.

V jejich podání zazní skladby J. S. Bacha, G. P. Telemana, J. F. N. Segera, Ch. G. Taga, K. Stamice, M. Regera, F. Mendelssohna Bartholdyho, J. Langlaise a Reinera Garra.