Nadějní hudebníci mohou přijít k talentovým zkouškám už 26. května, v době od 15 do 18 hodin. Skládat je budou v učebně číslo 29 v prvním patře ZUŠ.

Zájemci o výtvarný a taneční obor si v týdnu od 23. do 27. května mohou vyzvednout přihlášky ve vrátnici nebo v kanceláři školy. Je jí také možné stáhnout ze stránek školy: www.zusrokycany.cz Termín konání talentových zkoušek jim pak bude sdělený písemně.
„Děti, které byly vybrány při návštěvách pedagogů v mateřských školách a rodiče odevzdali vyplněnou přihlášku, už k zápisu chodit nemusí,“ sdělila zástupkyně ředitele školy Alena Vimrová.