Mezi Plzní a Berounem zatím existuje jediné stálé kino, a to ve Zbiroze. Nad jeho další existencí ale visí otazník. Dlouholetý provozovatel Josef Štícha s činností končí.

„Vedla mě k tomu starost lidí, že jsem zbohatl. Došla mi trpělivost s podobnými řečmi. Nabídl jsem proto, že si každý může zkusit, jak je to výhodné a výnosné,“ uvedl podnikatel.

„Pan Štícha skutečně podal výpoveď na provozování stálého i letního kina a také sokolovny,“ potvrdil tajemník městského úřadu Jan Květoň. Zbiroh proto vyhlásil záměr na jejich pronajmutí dalším zájemcům. Mohou se přihlásit do 20. února. „Chtěli bychom opět uzavřít smlouvu na celkový pronájem, nekouskovat ho na jednotlivá zařízení,“ dodal tajemník.

Požadavkem města například je, aby se ve stálém kině od září do května promítalo alespoň osmkrát v měsíci. Kromě toho, pokud pronajímatel požádá, provozovatel by měl zabezpečit služby související s pořádáním akcí města a různých příspěvkových organizací. Co se týče letního kina, záměrem je, aby od června do srpna promítalo alespoň dvakrát týdně, navíc by nájemce zase měl zajistit služby související s akcemi města a organizací. Pokud jde o sokolovnu, nadále má sloužit především kulturním událostem.